Default Image

Directii de cercetare actuale

Aplicatii ale metodei geofizice de rezistivitate

 

Studii si Analize


 • Cercetarea și monitorizarea geoelectrică a zonelor instabile (alunecări de teren, subsidențe, structuri salifere, procese antropogene). Determinarea parametrilor fizici și geometrici ai structurilor îngropate.
 • Localizarea neomogenităților din subsol (goluri, obiecte îngropate, falii, fracturi, zone alterate, relief îngropat).Cartarea reliefului rocii de bază.
 • Studii de mediu. Conturarea zonelor contaminate, detectarea infiltrațiilor, proiectarea și monitorizarea gropilor ecologice.
 • Analiza terenurilor pentru fundații de constructii civile și industriale (clădiri, poduri, șosele, tuneluri). Evidețierea structurii geologice, a gradului de compactizare și de umiditate a formațiunilor, a zonelor stabile și instabile.
 • Studii de stabilitate a barajelor. Detectarea și localizarea scurgerilor și a zonelor cu rezistență redusă în barajele construite din anrocament.

Afla mai multe

Monitorizare


 • Monitorizarea constructiilor in faza de executie si pe durata exploatarii. Infrastructura critica (sosele/autostrazi, poduri, cale ferata, tuneluri, metrou, aeroporturi)
 • Instalare inclinometre manuale si/sau automate, comisionare , interpretare date si intocmire raport
 • Instalare piezometre manuale si/sau automate, comisionare , interpretare date si intocmire raport
 • Instalare senzori de tasare, comisionare , interpretare date si intocmire raport
 • Instalare sistem statii topo automate monitorizare infrastructura critica, constructii, zone instabile.
 • Monitorizare evolutia cladirilor, infrastructura critica, zonelor instabile cu ajutorul satelitilor radar.

Afla mai multe

Prospectare si Investigare


 • Prospectarea depozitelor minerale (minereuri masive și diseminate metalice, polimetalice, auro-argentifere, nemetalice, cărbuni, materiale de construcții, alte roci utile). Determinarea elementelor necesare pentru calculul rezervelor.

 • Investigarea siturilor arheologice, Identificarea și localizarea artefactelor și a structurilor arheologice îngropate.

Afla mai multe

Studii geotehnice drumuri/autostrazi, constructii civile si industriale


 • Analiza terenurilor pentru fundații de constructii civile și industriale (clădiri, poduri, șosele, tuneluri). Evidețierea structurii geologice, a gradului de compactizare și de umiditate a formațiunilor, a zonelor stabile și instabile, în vederea amplasării construcțiilor civile și industriale
 • Analiza fundației pilonilor podurilor și a altor construcții

Afla mai multe

Hidrogeologie/Foraje


 • Localizarea structurilor acvifere. Determinarea parametrilor geometrici în vederea calculului de rezerve.
 • Masuratori batimetrice, prelevare probe sedimente marine/fluviale/lacustre, masuratori de debit, masuratori curenti fluviali/marini, profile geofizice de rezistivitate continua pe apa.
 • Foraje pentru alimentari cu apa

Afla mai multe