Default Image

Direcții de cercetare actuale

Aplicații ale metodei geofizice de rezistivitate

 

Studii si Analize


 • Cercetarea și monitorizarea geoelectrică a zonelor instabile (alunecări de teren, subsidențe, structuri salifere, procese antropogene). Determinarea parametrilor fizici și geometrici ai structurilor îngropate.
 • Localizarea neomogenităților din subsol (goluri, obiecte îngropate, falii, fracturi, zone alterate, relief îngropat).Cartarea reliefului rocii de bază.
 • Studii de mediu. Conturarea zonelor contaminate, detectarea infiltrațiilor, proiectarea și monitorizarea gropilor ecologice.
 • Analiza terenurilor pentru fundații de construcții civile și industriale (clădiri, poduri, șosele, tuneluri). Evidețierea structurii geologice, a gradului de compactizare și de umiditate a formațiunilor, a zonelor stabile și instabile.
 • Studii de stabilitate a barajelor. Detectarea și localizarea scurgerilor și a zonelor cu rezistență redusă în barajele construite din anrocament.

Afla mai multe

Monitorizare


 • Monitorizarea construcțiilor în faza de execuție și pe durata exploatării. Infrastructură critică (șosele/autostrăzi, poduri, cale ferată, tuneluri, metrou, aeroporturi)
 • Instalare înclinometre manuale și/sau automate, comisionare , interpretare date și întocmire raport
 • Instalare piezometre manuale și/sau automate, comisionare , interpretare date și întocmire raport
 • Instalare senzori de tasare, comisionare , interpretare date și întocmire raport
 • Instalare sistem stații topo automate monitorizare infrastructură critică, construcții, zone instabile.
 • Monitorizare evoluția clădirilor, infrastructură critică, zonelor instabile cu ajutorul sateliților radar.

Afla mai multe

Prospectare si Investigare


 • Prospectarea depozitelor minerale (minereuri masive și diseminate metalice, polimetalice, auro-argentifere, nemetalice, cărbuni, materiale de construcții, alte roci utile). Determinarea elementelor necesare pentru calculul rezervelor.

 • Investigarea siturilor arheologice, Identificarea și localizarea artefactelor și a structurilor arheologice îngropate.

Afla mai multe

Studii geotehnice drumuri/autostrăzi, construcții civile și industriale


 • Analiza terenurilor pentru fundații de construcții civile și industriale (clădiri, poduri, șosele, tuneluri). Evidețierea structurii geologice, a gradului de compactizare și de umiditate a formațiunilor, a zonelor stabile și instabile, în vederea amplasării construcțiilor civile și industriale
 • Analiza fundației pilonilor podurilor și a altor construcții

Afla mai multe

Hidrogeologie/Foraje


 • Localizarea structurilor acvifere. Determinarea parametrilor geometrici în vederea calculului de rezerve.
 • Măsurători batimetrice, prelevare probe sedimente marine/fluviale/lacustre, măsurători de debit, măsurători curenți fluviali/marini, profile geofizice de rezistivitate continuă pe apă.
 • Foraje pentru alimentari cu apă

Afla mai multe