Default Image

Geofizică

Metode și aplicabilitate

Cercetări geofizice și geologice aplicative pe uscat și apă. 


           

 

 

METODE APLICATE: 

 

            - Electrometrie prin sondaje electrice verticale (SEV) sau profilare de rezistivitate și polarizație indusă, potențial natural.

            - Obținerea de imagini 2D și 3D ale structurii subsolului.

            - Profile de rezistivitate continuă pe apă.

 

            Metoda rezistivităților este este metoda geofizică utilizată cel mai mult în practică în probleme de geologie inginerească, prospectiune pentru minereuri, mediu, hidrogeologie. Se bazează pe interdependenţa dintre proprietățile electrice (rezistivitatea r ) și parametrii geotehnici ai terenului, pe contrastele de rezistivitate dintre diferitele roci și formațiuni ce participa la alcătuirea geologică a unei zone, deci pe contrastul de rezistivitate dintre obiectul urmărit și mediul înconjurător. Rezistivitatea electrică a rocilor și mineralelor , măsurată în laborator, variază în limite largi în funcție de compoziție, structura, anizotropie, porozitate, permeabilitate, grad de saturație cu electrolit și salinitatea acestuia, mobilitatea ionilor, temperatura. Domeniile de variație ale rezistivitatii rocilor pot fi largi, dar ceea ce contează sunt raporturile și contrastele dintre ele. Măsurate în condiții de teren, unde intervin volume mari de roci diferite, situate atât în lungul direcției dispozitivului de măsură, cât și lateral, contrastele de rezistivitate dintre roci se atenuează, păstrându-se însă raporturile dintre ele.

            Determinarea rezistivitatii pe teren se realizează cu un dispozitiv cuadripolar alcătuit din 2 electrozi de emisie prin care se injectează în sol un curent continuu cu intensitatea I și 2 electrozi de recepție prin care se măsoară diferența de potențial ΔV produsă de trecerea curentului prin rezistență reprezentată de subsol. Adâncimea de pătrundere a curentului în subsol, deci adâncimea de la care vine informația geofizică (adâncimea de investigație), este deci direct proporţionala cu lungimea dispozitivului de măsură AB. Păstrând constantă distanta MN dintre electrozii de recepție și crescând progresiv distanța AB, liniile de curent vor pătrunde mai adânc în subsol, deci informația va veni de la o adâncime din ce în ce mai mare, înregistrându-se astfel variația rezistivitatii cu adâncimea pentru același punct de pe suprafaţa terenului. Acesta este principiul sondajului electric vertical (SEV). Prin interpretarea sondajelor electrice realizate pe un profil se obține o secțiune de rezistivitate 2D, aflată în corelație directă cu structura subsolului. Profilarea electrică presupune deplasarea unui dispozitiv fix pe un profil, obțînându-se curba variației rezistivitatii la aceeași adâncime.

            Metoda imaginilor de rezistivitate este o variantă modernă a metodei rezistivitatilor, dezvoltată că urmare a îmbunătățirii tehnicii de achiziție și  de înregistrare a datelor, precum și a implementării programelor care interpretează automat date de rezistivitate în 1D, 2D sau 3D.  Fundamentarea fizică și principiile metodei rezistivitatii sunt cele clasice. Rezistivitatea terenului este înregistrată însă conform unui program prestabilit, de o aparatură automată (sistemul SuperSting R8/IP+56), cu ajutorul unor cabluri speciale (cabluri pasive multielectrod), apoi este descărcată pe un computer, unde este prelucrată printr-un program specializat (EarthImager), iar în final este afișată sub formă de sondaje electrice 1D, secțiuni geoelectrice verticale 2D sau volume 3D.

            Metodă polarizatiei induse PI în domeniul timp este singură metodă geofizică aplicabilă la prospectarea minereurilor diseminate polimetalice și auroargentifere. Are aplicativitate și în investigarea mineralelor argiloase.

            Metodă potențialului natural poate pune în evidență zonele cu circulație de ape subterane și minereurile metalice masive intersectate de nivelul hidrostatic.

 

APLICAȚII

 

 

 

Identificarea și conturarea zonelor instabile.

 

|        Evidențierea elementelor constitutive ale alunecării de teren


 

 

 

 

|        Conturarea suprafeței de alunecare și a spinării sării


 

 

 

|        Evidențierea sectoarelor de teren stabile și instabile


 

 

 

 

 

 

 

Conturarea zacămintelor de substanțe minerale utile

 

|        Determinarea grosimii și continuității stratului de lignit in vederea  calculării rezervelor


 

 

 

 

 

|        Determinarea grosimii stratului de pietriș, pentru calculul de rezerve


 

 

 

 

 

|        Conturarea zonelor cu potential acvifer pentru alimentarea cu apă


 

 

 

 

|        Cercetări geofizice informative pentru evaluarea potențialului acvifer in zona golurilor alpine


 

 

 

 

 

|        Cercetări geofizice informative pentru evaluarea potențialului acvifer


 

 

 

 

Cercetarea siturilor arheologice

 

|        Detectarea obiectelor arheologice îngropate


 

  

|        Evidențierea artefactelor îngropate cunoscute și necunoscute


 

 

ALTE APLICAȚII POSIBILE ALE METODEI IMAGINILOR  DE REZISTIVITATE

 

 

|        Detectarea și monitorizarea scurgerilor prin barajele de pământ


-

 

 

|        Detectarea golurilor și peșterilor în carst


-

 

 

|        Cartarea zonelor cu umplutură din localități


 

 

|        Cartarea zonelor poluate


 

 

 

|        Delimitarea fracturilor contaminate cu hidrocarburi


 

 

 

|        Evidențierea zonelor cu rezistența mică (fracturi) pe traseul unui tunel


 

 

|        Găsirea adâncimii optime a forajelor orizontale pentru instalarea conductelor


 

 

|        Cartarea zăcămintelor lenticulare de minereu


 

 

 

|        Cartarea stratigrafică a formațiunilor sedimentare